Boden projektet har avslutats!

 

Boden och dess efterträdare Boden Live var två projekt finansierade ur Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdens Utveckling (EJFLU).

Projektet Boden pågick från och med 3.8.2015 till och med 31.12.2018. Projektet Boden Live pågick från och med 1.11.2018 till och med 30.4.2022.

 

Boden och Boden Live var projekt som fokuserade på olika sorters medieproduktion för landsbygdens aktörer. Bevakning av evenemang, direktsändningar och smidiga mötesarrangemang var centrala i verksamheten. Projektens målsättning har dels varit att ta fram en professionell och mångsidig streamtjänst, dels att skapa en digital träffpunkt för utveckling, information och utbildning.

 

De videon som har publicerats på projektets portal finns fortsättningsvis tillgängliga på en Youtube-spellista via denna länk.

 

Kontakta Kim Blåfield om ni har frågor kring det material som producerats inom projektet:

kim.blafield@yrkesakademin.fi