Yrkesakademin i Österbotten bildades den 1 januari 2009 och ägs och upprätthålls av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

EkoNu!

EkoNu är ett projekt vid Yrkesakademin i Österbotten vars målsättning är att öka intresset för ekologisk produktion för att möta den växande efterfrågan på ekoprodukter och höja konkurrenskraften i den ekologiska branschen.

I projektets verksamhet ingår ”EkoMentorskap”, informationsförmedling, utvecklande av samarbete och startande av samarbetsringar, höjning av kompetens, startande av demonstrationsodlingar samt samarbete med nationella och internationella aktörer inom den ekologiska näringen.

KursGården 20+

KursGården 20+ startade 1.12.2018 i fotspåren av KursGården 2018. Projektet är ett utbildningsprojekt för primärnäringarna på landsbygden och målgruppen är lantbruksföretagare, växthusodlare, pälsdjursuppfödare och småskaliga livsmedelsförädlare.

Målsättningen är att upprätthålla och förbättra yrkeskompetensen och att utveckla/effektivera företagen ekonomiskt och produktionsmässigt genom fortbildning och nätverkande.

Våga Satsa

VågaSatsa! är ett utbildnings- och informationsprojekt vars åtgärder riktar sig till i första hand blivande företagare samt etablerade företag på landsbygden. Projektet utbildar, inspirerar och synliggör företagande på landsbygden och strävar till att öka intresset för företagsamhet och företagande. Målsättningen är dels att höja affärskunnandet bland etablerade företagare för att via kunskap höja konkurrenskraften men också möjliggöra tillväxt i företagen. Vår målsättning är också att utbilda start up-företagare för att ge dem bästa möjliga start på företagarkarriären.

hallbarhetsveckan-kick-off

1:15:35
1275 · onsdag, 05 februari 2020

Program: Varför en hållbarhetsvecka i Österbotten? Ulrica Taylor, Omställning Österbotten Hållbarhetsveckan i Västerbotten - en överblick och erfarenheter Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen i Västerbotten Projekt Spektrum Nora Backlund, Finlands svenska 4H Studiematerial om cirkulär ekonomi Henrik Ingo, Yrkesakademin i Österbotten Avslutningsord Harriet Sundholm, Finlands svenska 4H

whitemonday

22:39
1905 · fredag, 20 december 2019

Som en del av initiativet "White Monday" projektansvariga Henrik Ingo och Ann-Sofi Ljungqvist en öppen föreläsning om vad cirkulär ekonomi innebär. Föreläsningen arrangerades vid Yrkesakademin i Österbotten 25.11.2019.

1596 · fredag, 29 juni 2018

Livsmedelskonsulten Anki Sundin berättar om affärsmöjligheter med hållbart protein genom att fokusera på insekternas intåg på livsmedelsarenan.

1750 · fredag, 29 juni 2018

Professor Kristina Lindström berättar om baljväxternas och kvävefixeringens betydelse för hållbar utveckling och markens kvalitet.

1626 · fredag, 29 juni 2018

Jordbrukaren och företagaren Kalle Dönsberg berättar om utmaningar och möjligheter med hampaodling.

1655 · fredag, 29 juni 2018

Jonas Harald från företagshuset Dynamo berättar om möjligheterna att utnyttja, till exempel, gamla växthus för att odla fisk med hjälp av hydroponik.

kloevvardsdagar

04:36
1694 · tisdag, 03 januari 2017

3-4.11.2016 arrangerades klövvårdsdagar vid Yrkesakademin i Österbotten. Tillfället hölls inom ramen för Lantbrukssällskapet ProAgrias projekt Agrotillväxt i...