KursGården 20+ startade 1.12.2018 i fotspåren av KursGården 2018. Projektet är ett utbildningsprojekt för primärnäringarna på landsbygden och målgruppen är lantbruksföretagare, växthusodlare, pälsdjursuppfödare och småskaliga livsmedelsförädlare.

arbetsgivarens-ra-ttigheter-och-skyldigheter

54:30
1150 · måndag, 10 februari 2020

Kristel Nybondas från Landsbygdens Arbetsgivareförbund (LAF) redogör för de rättigheter och skyldigheter som tillfaller arbetsgivaren. Infotillfället arrangerades av projektet Kursgården vid Yrkesakademin i Österbotten 23.1.2020.

sasongsarbete-och-uppehallstillstand

55:11
1156 · måndag, 10 februari 2020

Migrationsverkets Selene Roponen och Annika Kohvakka går genom tillstånd som krävs för säsongsarbetare, bland andra uppehållstillstånd för arbetstagarna. Infotillfället arrangerades av projektet Kursgården vid Yrkesakademin i Österbotten 23.1.2020

bondebaten-2019-biogas-pa-mjolkgard

08:24
1372 · fredag, 10 Maj 2019

Besök på mjölkgård med biogasanläggning, Mattias och Thomas Nilsson tar emot oss på Kulbäckslidens Lantbruk i Vindeln. Gården har 150 kor, gasen används både för uppvärmning och i elproduktion. Besöket gjordes i samband med evenemanget Bondebåten, som arrangerades av projektet Kursgården 2018 i samarbete med ÖSP och ProAgria Lantbrukssällskapet 29.3.2019.

bondebaten-2019-att-leda-sig-sjalv

51:25
1387 · tisdag, 07 Maj 2019

Anna Häggblom från Aveo berättar bland annat om lantbruksföretagarens värderingar och välmående i detta anförande. Föreläsningen hölls i samband med evenemanget Bondebåten, som arrangerades av projektet Kursgården 2018 i samarbete med ÖSP och ProAgria Lantbrukssällskapet 29.3.2019.

bondeba-ten-19-biocode

37:14
1306 · tisdag, 07 Maj 2019

"Så kan vi lantbrukare mäta och förbättra våra klimatavtryck", presentation av Biocode med Martina Candolin från ProAgria Keskustenliitto. Föreläsningen hölls i samband med evenemanget Bondebåten, som arrangerades av projektet Kursgården 2018 i samarbete med ÖSP och ProAgria Lantbrukssällskapet 29.3.2019.

bondebaten-2019-ebama-2-0

50:13
1408 · tisdag, 07 Maj 2019

Gert van Bever berättar om europeiska exempel på binäringar, inom ramen för projektet Ebama 2.0. Föreläsningen hölls i samband med evenemanget Bondebåten, som arrangerades av projektet Kursgården 2018 i samarbete med ÖSP och ProAgria Lantbrukssällskapet 29.3.2019.

den-nya-dataskyddslagen-gdpr

12:01
1483 · fredag, 31 augusti 2018

staengslingsdemo

04:42
1542 · onsdag, 08 augusti 2018

Den 7 juni hölls en stängslingskurs i Gamla Vasa som innehöll teori kring High Tensile-stängsel och en praktisk förevisning av anläggandet av stängslet. I denna video följer vi med en del av rundvandringen på Yrkesakademins område. Kursen arrangerades av projektet Kursgården 2018 och hölls på Yrkesakademin i Österbotten den 7.6.2018.

high-tensile-stangsel

1:01:50
1502 · fredag, 29 juni 2018

Susanna Vehkaoja från Atria Nöt berättar om tekniken och metoden bakom High Tensile-stängsel. Föreläsningen arrangerades av projektet Kursgården 2018 och var en del av en stängslingskurs som hölls på Yrkesakademin i Österbotten den 7.6.2018.

bidrag-for-rovdjursstangsel

44:28
1567 · fredag, 29 juni 2018

Stefan Pellas från Viltvårdscentralen informerar kring rovdjursstängsel och om möjligheten att söka bidrag för dessa. Föreläsningen arrangerades av projektet Kursgården 2018 och var en del av en stängslingskurs som hölls på Yrkesakademin i Österbotten den 7.6.2018.

paprikaradgivning

05:01
1525 · tisdag, 19 juni 2018

Holländske paprikarådgivaren Chris Verberne från företaget Delphy besökte Österbotten 25-26 april 2018. I denna intervju delar han med sig några av sina åsikter och tankar som uppstått i samband med odlarträffarna. Handledningen för paprikaodlarna arrangerades inom ramen för projektet Kursgården 2018.

konditionsklasser-och-utfodring

17:53
1385 · onsdag, 14 mars 2018

Produktionshandledare Saara Rantanen från Snellman köttförädling berättar om olika konditionsklasser och utfodringstektnik. Föreläsningen är del av en temadag kring dikor som arrangerades på Yrkesakademin i Österbotten 8.3.2018.

tillvaext-och-haelsa-pa-betet

1:29:23
1511 · onsdag, 14 mars 2018

Produktionsrådgivare Kicki Markusson från Växa Sverige berättar om hur betet främjar djurens utveckling. Föreläsningen är del av en temadag kring dikor som arrangerades på Yrkesakademin i Österbotten 8.3.2018.

kalvning-och-kalvningshjaelp

48:09
1527 · fredag, 09 mars 2018

Veterinär Malin Kånåhols från Växa Sverige berättar om kalvning och kalvningshjälp inför kalvningssäsongen 2018. Föreläsningen är del av en temadag kring dikor som arrangerades på Yrkesakademin i Österbotten 8.3.2018.

anstaellningsfragor-kring-utlaendsk-arbetskraft

53:14
1640 · måndag, 27 november 2017

Den 8 november arrangerade projektet Kursgården 2018 en kursdag kring anställningsfrågor och utländsk arbetskraft. I denna video får vi se andra delen av anförandet av sakkunnige juristen Kristel Nybondas vid Landsbygdens Arbetsgivareförbund.

plojningsdemonstration

03:33
1560 · onsdag, 18 oktober 2017

Den 10 oktober arrangerade projektet Kursgården en föreläsning och praktisk förevisning kring tekniker vid plöjning vid Yrkesakademin i Österbotten i Gamla Vasa. I denna video ger tävlingsplöjaren och -domaren Lars-Erik Staffans några praktiska tips och demonstrerar några av de tekniker han använder.

plojningskurs

56:12
1764 · tisdag, 17 oktober 2017

Den 10 oktober arrangerade projektet Kursgården en föreläsning och praktisk förevisning kring tekniker vid plöjning vid Yrkesakademin i Österbotten i Gamla Vasa. I denna video från föreläsningen ger Pro Agria Lantbrukssällskapets växtodlingsrådgivare Rickard Rex en kort introduktion till grunderna vid plöjning, medan tävlingsplöjaren och -domaren Lars-Erik Staffans följer upp en mera ingående beskrivning av de tekniker han använder.

grundkurs-i-ystning

03:14
1653 · torsdag, 20 juli 2017

Den 3-4 maj 2017 arrangerade YA:s projekt Kursgården i samarbete med Företagshuset Dynamo och projektet Matriket Österbotten en grundkurs i ystning. Kursen hölls i Optimas undervisningsutrymmen i Jakobstad och riktade sig till producenter, företag och personer med intresse för hantverksmässig mjölkförädling. I denna video sammanfattar kursansvariga Jonas Harald dagarna med Kristina Åkermo från Oviken ost i Jämtland och reflekterar om varför dylika kurser behövs.

oesp-s-koettseminarium-2016-del-3

33:38
1607 · tisdag, 18 oktober 2016

Video från ÖSP:s Köttseminarium som arrangerades den 8.4.2016 vid Yrkesakademin i Gamla Vasa. I del 3 berättar Atrias vd Juha Gröhn och Snellmans vd Juha Sar...

oesp-s-koettseminarium-2016-del-2

46:36
1797 · tisdag, 18 oktober 2016

Video från ÖSP:s Köttseminarium som arrangerades den 8.4.2016 vid Yrkesakademin i Gamla Vasa. I del 2 redogör SLC:s, MTK:s och Pellervos husdjursombudsman i ...

oesp-s-koettseminarium-2016-del-1

57:03
1775 · tisdag, 18 oktober 2016

Video från ÖSP:s Köttseminarium som arrangerades den 8.4.2016 vid Yrkesakademin i Gamla Vasa. I del 1 hålls öppningsanförande av ÖSP:s vice förbundsordförand...