KursGården 20+ startade 1.12.2018 i fotspåren av KursGården 2018. Projektet är ett utbildningsprojekt för primärnäringarna på landsbygden och målgruppen är lantbruksföretagare, växthusodlare, pälsdjursuppfödare och småskaliga livsmedelsförädlare.

Den 3-4 maj 2017 arrangerade YA:s projekt Kursgården i samarbete med Företagshuset Dynamo och projektet Matriket Österbotten en grundkurs i ystning. Kursen hölls i Optimas undervisningsutrymmen i Jakobstad och riktade sig till producenter, företag och personer med intresse för hantverksmässig mjölkförädling. I denna video sammanfattar kursansvariga Jonas Harald dagarna med Kristina Åkermo från Oviken ost i Jämtland och reflekterar om varför dylika kurser behövs.