KursGården 20+ startade 1.12.2018 i fotspåren av KursGården 2018. Projektet är ett utbildningsprojekt för primärnäringarna på landsbygden och målgruppen är lantbruksföretagare, växthusodlare, pälsdjursuppfödare och småskaliga livsmedelsförädlare.

Den 10 oktober arrangerade projektet Kursgården en föreläsning och praktisk förevisning kring tekniker vid plöjning vid Yrkesakademin i Österbotten i Gamla Vasa. I denna video från föreläsningen ger Pro Agria Lantbrukssällskapets växtodlingsrådgivare Rickard Rex en kort introduktion till grunderna vid plöjning, medan tävlingsplöjaren och -domaren Lars-Erik Staffans följer upp en mera ingående beskrivning av de tekniker han använder.