Projektets mål är att arrangera yrkesmässig fortbildning inom jordbruk, pälsdjursproduktion, växthusproduktion och livsmedelsförädling.