EkoNu är ett projekt vid Yrkesakademin i Österbotten vars målsättning är att öka intresset för ekologisk produktion för att möta den växande efterfrågan på ekoprodukter och höja konkurrenskraften i den ekologiska branschen.

demo-odling-av-ekohavre-jeppo-vaxtkraft

03:03
507 · tisdag, 29 juni 2021

I Bertby, Vörå, fanns 2021 ett observationsförsök med två observationsrutor i ekohavre, en ogödslad ruta (0-ruta) och en ruta(resten av fältet) som gödslats med rötrestssvämmet ”Jeppo Växtkraft” från Jeppo Biogas Ab (25m3/ha). Försöksvärd är ekoproducent och familjeföretaget Grannas Lantbruk Ab. Observationsförsöket utförs i samarbete med ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Projekt EkoNu 3.0´s målsättning med årets försök i Österbotten är att följa med, jämföra och informera om hur den i Bertby rötrestgödslade ekohavrerutan/-fältet skiljer sig från 0-rutan. 0-rutans storlek är 15m x 150 m, havre sorten är Niklas och förfrukten var vete med vitklöver som bottengröda. Skiftet plöjdes på våren, rötrest spreds på åkern strax innan sådd. Under sommaren mäts bland annat med en N-sensor hur mycket kväve växterna tagit upp. På hösten analyseras och jämförs de två rutornas skörderesultat, kvalitet och deras avkastning På EkoNu:s hemsida publiceras kontinuerligt observationer och resultat från försöket i Vörå.

ekonu-lasse-och-annika-nybacka

03:17
3000 · tisdag, 02 juli 2019

EkoNu! - för dig som vill veta mera om ekologisk produktion och produkter. http://www.ekonu.fi/

organiska-goedselmedel-sparaemnen-och-jordfoerbaettringsmaterial-del-3

18:47
1586 · fredag, 20 april 2018

Ekologiskt seminarium som arrangerades av Svenska Österbottens Ekologiska förening, samt projekten Smarta lösningar, EkoNu! och AgroTillväxt den 5.4.2018 vid Norrvalla. I del 3 berättar Thomas Backman från Lantmännen Agro om Ecolans och Yaravitas produkter för ekogården.

organiska-goedselmedel-sparaemnen-och-jordfoerbaettringsmaterial-del-2

38:28
1707 · fredag, 20 april 2018

Ekologiskt seminarium som arrangerades av Svenska Österbottens Ekologiska förening, samt projekten Smarta lösningar, EkoNu! och AgroTillväxt den 5.4.2018 vid Norrvalla. I del 2 berättar Mathias Rönnqvist från Berner om spårämnesgödsling.

organiska-goedselmedel-sparaemnen-och-jordfoerbaettringsmaterial-del-1

51:28
1773 · fredag, 20 april 2018

Ekologiskt seminarium som arrangerades av senska Österbotten Ekologiska förening, samt projekten Smart lösningar, EkoNu!, och AgroTillväxt den 5.4.2018 vid N...

eko-storkoek

03:22
1961 · torsdag, 01 februari 2018

I slutet av januari 2018 arragerade projektet EkoNu och centralköken i Nykarleby en eko- och närmatsvecka där man ville synliggöra ekologiska och närproducerade råvaror. Till sin hjälp hade de den franske yrkeskocken Julien Huéber som assisterade kökspersonalen under veckan.

bekaempning-av-rotograes

1:51:43
2571 · måndag, 20 mars 2017

Video från Per Ståhls föreläsning om bekämpning av rotogräs den 23.1.2017. Per jobbar vid Hushållningssällskapet Östergötland och detta tillfälle arrangerades inom ramen för projektet EkoNu! vid Yrkesakademin i Österbotten i samarbete med ProAgria Lantbrukssällskapet.

ekogardars-boerdighet

1:43:59
1973 · fredag, 24 februari 2017

Den 1.12.2016 arrangerade projektet EkoNu! en näringsföreläsning kring bördighet på ekogårdar. Ulrika Wikman, ekoväxtodlingsrådgivare vid Pro Agria Lantbrukssällskapet pratar om kvävetillgången i marken. Efter henne berättar Mathias Weckström om hur han jobbar som ekojordbrukare på Pargas Gård i Raseborg. Tillfället hölls vid Yrkesakademin i Österbottens enhet i Närpes.

ekonu-kim-jungara

03:44
2814 · måndag, 28 november 2016

EkoNu! - för dig som vill veta mera om ekologisk produktion och produkter. http://www.ekonu.fi/

ekonu-peter-thoelix

03:56
2208 · torsdag, 24 november 2016

EkoNu! - för dig som vill veta mera om ekologisk produktion och produkter. http://www.ekonu.fi/

ekonu-huhtamaeki-och-sundman

02:33
2240 · fredag, 18 november 2016

EkoNu! - för dig som vill veta mera om ekologisk produktion och produkter. http://www.ekonu.fi/

what-is-reko-vad-aer-reko

03:35
5736 · måndag, 24 oktober 2016

EkoNu! - för dig som vill veta mera om ekologisk produktion och produkter. http://www.ekonu.fi/

ekonu-krister-och-cindi-groop

04:34
2236 · måndag, 24 oktober 2016

EkoNu! - för dig som vill veta mera om ekologisk produktion och produkter. http://www.ekonu.fi/

ekonu-kackur-bjoerklund

03:12
2015 · måndag, 24 oktober 2016

EkoNu! - för dig som vill veta mera om ekologisk produktion och produkter. http://www.ekonu.fi/