EkoNu är ett projekt vid Yrkesakademin i Österbotten vars målsättning är att öka intresset för ekologisk produktion för att möta den växande efterfrågan på ekoprodukter och höja konkurrenskraften i den ekologiska branschen.

I Bertby, Vörå, fanns 2021 ett observationsförsök med två observationsrutor i ekohavre, en ogödslad ruta (0-ruta) och en ruta(resten av fältet) som gödslats med rötrestssvämmet ”Jeppo Växtkraft” från Jeppo Biogas Ab (25m3/ha). Försöksvärd är ekoproducent och familjeföretaget Grannas Lantbruk Ab. Observationsförsöket utförs i samarbete med ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Projekt EkoNu 3.0´s målsättning med årets försök i Österbotten är att följa med, jämföra och informera om hur den i Bertby rötrestgödslade ekohavrerutan/-fältet skiljer sig från 0-rutan. 0-rutans storlek är 15m x 150 m, havre sorten är Niklas och förfrukten var vete med vitklöver som bottengröda. Skiftet plöjdes på våren, rötrest spreds på åkern strax innan sådd. Under sommaren mäts bland annat med en N-sensor hur mycket kväve växterna tagit upp. På hösten analyseras och jämförs de två rutornas skörderesultat, kvalitet och deras avkastning På EkoNu:s hemsida publiceras kontinuerligt observationer och resultat från försöket i Vörå.