EkoNu är ett projekt vid Yrkesakademin i Österbotten vars målsättning är att öka intresset för ekologisk produktion för att möta den växande efterfrågan på ekoprodukter och höja konkurrenskraften i den ekologiska branschen.