Yrkesakademin i Österbotten bildades den 1 januari 2009 och ägs och upprätthålls av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

Som en del av initiativet "White Monday" projektansvariga Henrik Ingo och Ann-Sofi Ljungqvist en öppen föreläsning om vad cirkulär ekonomi innebär. Föreläsningen arrangerades vid Yrkesakademin i Österbotten 25.11.2019.