Yrkesakademin i Österbotten bildades den 1 januari 2009 och ägs och upprätthålls av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

Program: Varför en hållbarhetsvecka i Österbotten? Ulrica Taylor, Omställning Österbotten Hållbarhetsveckan i Västerbotten - en överblick och erfarenheter Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen i Västerbotten Projekt Spektrum Nora Backlund, Finlands svenska 4H Studiematerial om cirkulär ekonomi Henrik Ingo, Yrkesakademin i Österbotten Avslutningsord Harriet Sundholm, Finlands svenska 4H