VågaSatsa! är ett utbildnings- och informationsprojekt vars åtgärder riktar sig till i första hand blivande företagare samt etablerade företag på landsbygden. Projektet utbildar, inspirerar och synliggör företagande på landsbygden och strävar till att öka intresset för företagsamhet och företagande. Målsättningen är dels att höja affärskunnandet bland etablerade företagare för att via kunskap höja konkurrenskraften men också möjliggöra tillväxt i företagen. Vår målsättning är också att utbilda start up-företagare för att ge dem bästa möjliga start på företagarkarriären.

En onlineföreläsning för de som är intresserade av att starta eget och delta i yrkesakademins kurser på vår/vintern 2018. Malin Båtmästar, tidigare projektplanerare på Våga Satsa, berättar om kursens innehåll och föreläser om företagarens kännetecken och om att våga satsa. Föreläsningen avslutas med en användbar coaching-övning för självreflektion.