Våga Växa #tillväxtpålandsbygden är ett trespråkigt utbildningsprojekt vars åtgärder riktar sig till mikro- och småföretagare på landsbygden i Österbotten.

En onlineföreläsning för de som är intresserade av att starta eget och delta i yrkesakademins kurser på vår/vintern 2018. Malin Båtmästar, tidigare projektplanerare på Våga Satsa, berättar om kursens innehåll och föreläser om företagarens kännetecken och om att våga satsa. Föreläsningen avslutas med en användbar coaching-övning för självreflektion.