VågaSatsa! är ett utbildnings- och informationsprojekt vars åtgärder riktar sig till i första hand blivande företagare samt etablerade företag på landsbygden. Projektet utbildar, inspirerar och synliggör företagande på landsbygden och strävar till att öka intresset för företagsamhet och företagande. Målsättningen är dels att höja affärskunnandet bland etablerade företagare för att via kunskap höja konkurrenskraften men också möjliggöra tillväxt i företagen. Vår målsättning är också att utbilda start up-företagare för att ge dem bästa möjliga start på företagarkarriären.

I det andra avsnittet av "Småföretagarliv i Österbotten" träffar vi Robert Bamm, Sandra Holmäng och Heidi Lithén på Voga Styling Två stylister, en affärsman och ett stilkonsulteringsföretag. Det låter som upplägget till en amerikansk sitcom, förutom att händelserna inte utspelar sig I New York, utan i Vasa.