VågaSatsa! är ett utbildnings- och informationsprojekt vars åtgärder riktar sig till i första hand blivande företagare samt etablerade företag på landsbygden. Projektet utbildar, inspirerar och synliggör företagande på landsbygden och strävar till att öka intresset för företagsamhet och företagande. Målsättningen är dels att höja affärskunnandet bland etablerade företagare för att via kunskap höja konkurrenskraften men också möjliggöra tillväxt i företagen. Vår målsättning är också att utbilda start up-företagare för att ge dem bästa möjliga start på företagarkarriären.

I det fjärde avsnittet av Småföretagarliv i Österbotten styr vi kosan mot ett snöigt Vörå där vi möter upp företagarparet Anna och Johan Nordmyr. Genom friskvårdsföretaget Your Coach hjälper de såväl privatpersoner som hela organisationer att nå sina målsättningar och må bättre.