VågaSatsa! är ett utbildnings- och informationsprojekt vars åtgärder riktar sig till i första hand blivande företagare samt etablerade företag på landsbygden. Projektet utbildar, inspirerar och synliggör företagande på landsbygden och strävar till att öka intresset för företagsamhet och företagande. Målsättningen är dels att höja affärskunnandet bland etablerade företagare för att via kunskap höja konkurrenskraften men också möjliggöra tillväxt i företagen. Vår målsättning är också att utbilda start up-företagare för att ge dem bästa möjliga start på företagarkarriären.

Företagskonkurser är ett ämne människor har svårt att förhålla sig till, och även något som ofta tystas ner av både företagaren och människor i företagets omgivning. Julia Loukiainen tog beslutet att söka sitt företag i konkurs våren 2019 - ett beslut hon inte skäms över. Advokat Christian Näsman anser också att man inte ska skämmas över att ett företag går i konkurs, för orsakerna kan vara så många. Julia och Christian tycker vi borde bli bättre på att prata om företagskonkurser, för en konkurs innebär inte slutet på allt.