Under hösten höll företagskonsult Per Vilén en föreläsning om att läsa och förstå bokslut för pälsföretagare och bokförare. Föreläsningen arrangerades av Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening och filmades i Korsnäsgården i oktober.