28.10.2016 arrangerande Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening en temadag kring budgetering som bland annat innehöll en föreläsning om skatteplanering med Per Vilén, som kan ses i denna video. Efter Vilén informerade Peter Björkmark från NTM-centralen om ansökningar i Hyrräsystemet.