Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf (SÖP) är de svenskspråkiga pälsdjursodlarnas intresseförening. Organisationen är medlem i Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund och är pälsdjursfarmarnas största enskilda förening med runt 500 medlemmar.

Video från Farmarnas Temadagar 2016 som arrangerades i Munsala och i Korsnäs den 20-21 juni. Temadagarna arrangeras av Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening (SÖP) och är en samlingspunkt för aktiva inom branschen. Under temadagarna hölls anföranden av Steven Frostdahl, Maria Swanljung, John Henriksson och Johnny Majabacka. Video från dessa föreläsningar publiceras skilt.