Österbottens Svenska lantbrukssällskapet är grundat år 1904 och är en medlemsstyrd, öppen och opartisk rådgivningsorganisation vars medlemmar är lantmannagillen samt enskilda personer i svenska Österbotten.

Skolningsdagen kring miljöersättning arrangeras som alternativ till dem som inte avlägger den elektroniska tentamen via VIPU-tjänsten. I denna tredje video av fyra diskuteras: Vilka är de vanligaste bristerna vid en granskning?, samt växtskydd (IPM), vilka krav ställs på skiftesvis bokföring?