Österbottens Svenska lantbrukssällskapet är grundat år 1904 och är en medlemsstyrd, öppen och opartisk rådgivningsorganisation vars medlemmar är lantmannagillen samt enskilda personer i svenska Österbotten.

Skolningsdagen kring miljöersättning arrangeras som alternativ till dem som inte avlägger den elektroniska tentamen via VIPU-tjänsten. I denna fjärde och sista video diskuteras: Växtskydd (fortsättning), miljöavtal och stöd för miljöinvesteringar, samt valbara åtgärder i miljöersättningen.