Österbottens Svenska lantbrukssällskapet är grundat år 1904 och är en medlemsstyrd, öppen och opartisk rådgivningsorganisation vars medlemmar är lantmannagillen samt enskilda personer i svenska Österbotten.

Pro Agria och NTM-centralen i Södra Österbotten ordnade i början av 2017 informationskvällar om underhåll av utfallsdiken och dikningssammanslutningens uppgifter och skyldigheter. I två videon från tillfället går vi bland annat genom grunderna för torrläggning, aktivering av vilande dikningssammanslutningar, underhållsskyldighet, kostnadsfördelning, disponenttjänster samt finansieringsmöjligheter. Denna inspelning är från Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Gamla Vasa, den 4.4.2017.