Projektet AgroTillväxt är ett informationsförmedlingsprojekt som finansieras av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

greppa-marknaden-2017-5-bankens-syn-pa-jordbruket

31:14
1576 · måndag, 10 april 2017

Greppa Marknaden Österbottens spannmålsseminarium hölls 2 januari på Yrkesakademin i Österbotten i Gamla Vasa. I den femte och sista delen berättar Dan-Ove Stenfors om bankens syn på jordbruket.

greppa-marknaden-2017-4-loensamhet-i-odlingen

21:42
1570 · måndag, 10 april 2017

Greppa Marknaden Österbottens spannmålsseminarium hölls 2 januari på Yrkesakademin i Österbotten i Gamla Vasa. I den fjärde delen av fem berättar Tor-Erik Asplund från ProAgria Lantbrukssällskapet om hur man uppnår lönsamhet i odlingen.

greppa-marknaden-2017-3-uppkoeparnas-taltur

39:38
1564 · måndag, 03 april 2017

Greppa Marknaden Österbottens spannmålsseminarium hölls 2 januari på Yrkesakademin i Österbotten i Gamla Vasa. I den tredje delen av fem är det uppköparna som har ordet. Patrik Hellman berättar om Havreexport från Kaskö, Lasse Åberg går igenom foderindustrins framtidsutsikter och Dan Kjällberg ordar om kummin och renhavre.

greppa-marknaden-2017-2-prissaettningsstrategier

29:50
1634 · måndag, 03 april 2017

Greppa Marknaden Österbottens spannmålsseminarium hölls 2 januari på Yrkesakademin i Österbotten i Gamla Vasa. I den andra delen av fem berättar Rikard Korkman om prissättningsstrategier inför säsongen 2017.

greppa-marknaden-2017-1-inledning-och-laegesrapport

1:01:07
1487 · måndag, 03 april 2017

Greppa Marknaden Österbottens spannmålsseminarium hölls 2 januari på Yrkesakademin i Österbotten i Gamla Vasa. I den första delen av fem får vi ta del av inledningen av seminariet med Martin Edman och Tomas Långgård, samt en lägesrapport över spannmålsmarknaden med Max Schulman.

stoedinfo-i-voera-2016

1:54:22
1644 · måndag, 14 november 2016

Video från stödinformationstillfället som hölls i Vörå den 14.4.2016. Arrangörer för tillfället var NTM-centralen i Österbotten, Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) och ProAgria Lantbrukssällskapet. 02:00 Frank Norrén (NTM-centralen) - Gårdsbrukens investeringsstöd 27:29 Startstöd 34:36 Theresa Hagnäs (NTM-centralen) - Husdjursstöd 2016 44:06 EU:s djurbidrag 53:15 Ersättning för djurens välbefinnande 59:25 Roger Bertils (Vörå kommun) - Stödansökanskolning 01:23:49 Kartor, skiftesgransning och -korrigering

min-gard-skolningsdag

3:05:38
1593 · måndag, 14 november 2016

Video från skolningsdagen om tjänsten "Min Gård", samt information kring djurregistreringar, djurstöd och stöd för djurens välbefinnande. Skolningsdagen arrangerades av ProAgria Lantbrukssällskapets projekt AgroTillväxt. 0:03 Theresa Hagnäs (NTM-centralen) 1:38 Märkning och registrering av nötdjur 1:06:40 Husdjursstöd 1:27:10 Ersättning för djurens välbefinnande 1:34:04 Britt-Lis Henriksson-Sederholm (Lantbrukets Datacentral) 1:35:46 "Min Gård"-programmet

greppa-marknaden-oesterbotten-seminarium-11-2-2016

2:18:36
1548 · tisdag, 08 november 2016

Video från seminariet Greppa Marknaden Österbotten. Seminariet arrangerades av ProAgria Lantbrukssällskapet, SÖP och projektet Kursgården 2018 vid Yrkesakademin i Österbotten. 0:42 Anders Granans (YA!) - Projekt Kursgården 2015-2018 4:48 Meira-Pia Lohiluoma (ProAgra Lantbrukssällskapet) - Projekt AgroTillväxt 7:17 Martin Edman (ÖSP) - Välkommen 11:51 Rikard Korkman (SLC) - Marknadsläget 1:15:22 Fredrik Grannas (ÖSP) - Havreexport i odlarregi 1:20:55 Marjo Marttila (Altia) - Kornmarknad 2016 och framtidsutsikter 1:54:18 Jan-Erik Back (ProAgria Lantbruksällskapet) - Förkalkyler 2016

lantbruksentreprenader-del-2

1:25:29
1532 · fredag, 04 november 2016

Andra videon från projektdagen om möjligheter och utmaningar kring lantbruksentreprenader. Projektdagen arrangerades på Norrvalla i Vörå av ProAgria den 20.4.2016. I del 2 berättar entreprenören Mårten Krokfors om verksamheten i Söderby entreprenad.Vi får också ta del av Mikael Lasens och Jan Asplunds erfarenheter inom entreprenadbranschen. 00:01 Mårten Krokfors 49:08 Mikael Lasen 1:10:35 Jan Asplund

lantbruksentreprenader-del-1

1:30:16
1684 · fredag, 04 november 2016

Första videon från en projektdag som handlade om möjligheterna och utmaningarna kring lantbruksentreprenader. Projektdagen arrangerades på Norrvalla i Vörå av ProAgria den 20.4.2016. I del 1 guidar jordbrukaren Mats Björklund oss genom kalkyler som rör lantbruksentreprenader: vad allt ska man tänka på när man räknar på om det lönar sig att sätta ut arbete på entreprenad? Jurist Mikaela Strömberg-Schalin redogör i sin tur för de viktigaste sakerna att tänka på vid uppgörandet av avtal och den grundläggande lagstiftningen kring förfarandet. 00:01 Mats Björklund - Maskinkostnadskalkyl 51:31 Mikaela Strömberg-Schalin (SLC) - Avtal och ansvar vid entreprenad

greppa-marknaden-oesterbotten-intervju

10:54
1509 · måndag, 24 oktober 2016

Intervju med föreläsarna i samband med seminariet Greppa Marknaden Österbotten. Seminariet arrangerades av ProAgria Lantbrukssällskapet, SÖP och projektet Kursgården 2018 vid Yrkesakademin i Österbotten.

greppa-marknaden-containerexport

03:58
1604 · måndag, 24 oktober 2016

Video från en containerlastning av havre i Övermark den 4.7.2016. Vid tillfället exporteras för första gången havre från Österbotten till Kina. Tillfället arrangerades av Pro Agrias projekt AgroTillväxt, som är ett samarbete mellan Lantbrukssällskapet, Österbottens Svenska Producentförbud (ÖSP) och Yrkesakademin i Österbotten (YA). Under tillfället bekantade sig jordbrukare med de möjligheter som cointainerexport erbjuder gårdarna. En representant från Polar Oats var också på plats och svarade på praktiska frågor.

greppa-marknaden-oesterbotten-anfoerande-av-berners-representanter-under-faeltdagen-i-naerpes

32:32
1461 · tisdag, 18 oktober 2016

Video av Kenneth Asps och Matias Rönnqvists anföranden om växtskydd, näring och ogräs under växtsäsongen. Presentationerna hölls under en fältkväll i Närpes som arrangerades inom ramen för projektet AgroTIllväxt av ProAgria Lantbrukssällskapet och Österbottens Svenska Producentförbud (ÖSP) den 6.6.2016. Fältkvällen var en fortsättning på Greppa Marknaden-seminariet som hölls vid Yrkesakademin i Österbotten i februari 2016.

greppa-marknaden-oesterbotten-anfoerande-av-lantbrukssaellskapet-under-faeltdagen-i-naerpes

34:20
1652 · tisdag, 18 oktober 2016

Video av Mikael Blomqvists och Rainer Rosendahls anföranden om dränering och markstruktur. Presentationerna hölls under en fältkväll i Närpes som arrangerades inom ramen för projektet AgroTIllväxt av ProAgria Lantbrukssällskapet och Österbottens Svenska Producentförbud (ÖSP) den 6.6.2016. Fältkvällen var en fortsättning på Greppa Marknaden-seminariet som hölls vid Yrkesakademin i Österbotten i februari 2016.

stoedinfo-2016-i-vasa-del-2

1:48:42
1621 · tisdag, 18 oktober 2016

Andra videon från det stödinformationstillfälle som hölls i Vasa den 5.4.2016. Arrangörer var NTM-centralen i Österbotten, Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) och ProAgria Lantbrukssällskapet. I del 2 fortsätter Rune Forsman från NTM-centralen att berätta om bland annat åkernaturens mångfald och grödor, medan Ulf-Erik Häggvik (NTM-centralen) tar upp stöd och villkor. Lantbrukssekreterare Patrik Nedergård avslutar med stödansökan i Vipu-tjänsten. 00:15 Rune Forsman (NTM-centralen) - Vallar, grödor och mångfald 13:53 Ulf-Erik Häggvik (NTM-centralen) - Grundstöd, tvärvillkor och nationella stöd. 45:51 Patrik Nedergård (Lantbrukssekreterare Korsholm-området) - Stödansökan i Vipu. 1:20:55 Frank Norrén (NTM-centralen) - Miljöavtal, investeringar och produktion.

stoedinfo-2016-i-vasa-del-1

54:59
1609 · tisdag, 18 oktober 2016

Video från ett stödinformationstillfälle som hölls i Vasa den 5.4.2016. Arrangörer var NTM-centralen i Österbotten, Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) och ProAgria Lantbrukssällskapet. I del 1 berättar Jan-Erik Back (Lantbrukssällskapet) om Råd 2020. Fredrik Grannas (ÖSP), berättar bland annat om vad som är aktuellt inom förbundet, intressebevakning,förändringar och stödutbetalning. Rune Forsman från NTM-centralen redogör för LFA och miljöersättningen. 0:09 Jan-Erik Back (ProAgria Lantbruksällskapet) - Råd 2020 8:42 Fredrik Grannas (ÖSP) - Aktuellt inom ÖSP 27:45 Rune Forsman (NTM-centralen) - LFA och miljöersättning