Projektet AgroTillväxt är ett informationsförmedlingsprojekt som finansieras av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Video från ett stödinformationstillfälle som hölls i Vasa den 5.4.2016. Arrangörer var NTM-centralen i Österbotten, Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) och ProAgria Lantbrukssällskapet. I del 1 berättar Jan-Erik Back (Lantbrukssällskapet) om Råd 2020. Fredrik Grannas (ÖSP), berättar bland annat om vad som är aktuellt inom förbundet, intressebevakning,förändringar och stödutbetalning. Rune Forsman från NTM-centralen redogör för LFA och miljöersättningen. 0:09 Jan-Erik Back (ProAgria Lantbruksällskapet) - Råd 2020 8:42 Fredrik Grannas (ÖSP) - Aktuellt inom ÖSP 27:45 Rune Forsman (NTM-centralen) - LFA och miljöersättning