Projektet AgroTillväxt är ett informationsförmedlingsprojekt som finansieras av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Andra videon från det stödinformationstillfälle som hölls i Vasa den 5.4.2016. Arrangörer var NTM-centralen i Österbotten, Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) och ProAgria Lantbrukssällskapet. I del 2 fortsätter Rune Forsman från NTM-centralen att berätta om bland annat åkernaturens mångfald och grödor, medan Ulf-Erik Häggvik (NTM-centralen) tar upp stöd och villkor. Lantbrukssekreterare Patrik Nedergård avslutar med stödansökan i Vipu-tjänsten. 00:15 Rune Forsman (NTM-centralen) - Vallar, grödor och mångfald 13:53 Ulf-Erik Häggvik (NTM-centralen) - Grundstöd, tvärvillkor och nationella stöd. 45:51 Patrik Nedergård (Lantbrukssekreterare Korsholm-området) - Stödansökan i Vipu. 1:20:55 Frank Norrén (NTM-centralen) - Miljöavtal, investeringar och produktion.