Projektet AgroTillväxt är ett informationsförmedlingsprojekt som finansieras av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Video från en containerlastning av havre i Övermark den 4.7.2016. Vid tillfället exporteras för första gången havre från Österbotten till Kina. Tillfället arrangerades av Pro Agrias projekt AgroTillväxt, som är ett samarbete mellan Lantbrukssällskapet, Österbottens Svenska Producentförbud (ÖSP) och Yrkesakademin i Österbotten (YA). Under tillfället bekantade sig jordbrukare med de möjligheter som cointainerexport erbjuder gårdarna. En representant från Polar Oats var också på plats och svarade på praktiska frågor.