Projektet AgroTillväxt är ett informationsförmedlingsprojekt som finansieras av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Första videon från en projektdag som handlade om möjligheterna och utmaningarna kring lantbruksentreprenader. Projektdagen arrangerades på Norrvalla i Vörå av ProAgria den 20.4.2016. I del 1 guidar jordbrukaren Mats Björklund oss genom kalkyler som rör lantbruksentreprenader: vad allt ska man tänka på när man räknar på om det lönar sig att sätta ut arbete på entreprenad? Jurist Mikaela Strömberg-Schalin redogör i sin tur för de viktigaste sakerna att tänka på vid uppgörandet av avtal och den grundläggande lagstiftningen kring förfarandet. 00:01 Mats Björklund - Maskinkostnadskalkyl 51:31 Mikaela Strömberg-Schalin (SLC) - Avtal och ansvar vid entreprenad