Projektet AgroTillväxt är ett informationsförmedlingsprojekt som finansieras av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Video från seminariet Greppa Marknaden Österbotten. Seminariet arrangerades av ProAgria Lantbrukssällskapet, SÖP och projektet Kursgården 2018 vid Yrkesakademin i Österbotten. 0:42 Anders Granans (YA!) - Projekt Kursgården 2015-2018 4:48 Meira-Pia Lohiluoma (ProAgra Lantbrukssällskapet) - Projekt AgroTillväxt 7:17 Martin Edman (ÖSP) - Välkommen 11:51 Rikard Korkman (SLC) - Marknadsläget 1:15:22 Fredrik Grannas (ÖSP) - Havreexport i odlarregi 1:20:55 Marjo Marttila (Altia) - Kornmarknad 2016 och framtidsutsikter 1:54:18 Jan-Erik Back (ProAgria Lantbruksällskapet) - Förkalkyler 2016