Projektet AgroTillväxt är ett informationsförmedlingsprojekt som finansieras av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Video från skolningsdagen om tjänsten "Min Gård", samt information kring djurregistreringar, djurstöd och stöd för djurens välbefinnande. Skolningsdagen arrangerades av ProAgria Lantbrukssällskapets projekt AgroTillväxt. 0:03 Theresa Hagnäs (NTM-centralen) 1:38 Märkning och registrering av nötdjur 1:06:40 Husdjursstöd 1:27:10 Ersättning för djurens välbefinnande 1:34:04 Britt-Lis Henriksson-Sederholm (Lantbrukets Datacentral) 1:35:46 "Min Gård"-programmet