Projektet AgroTillväxt är ett informationsförmedlingsprojekt som finansieras av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Video från stödinformationstillfället som hölls i Vörå den 14.4.2016. Arrangörer för tillfället var NTM-centralen i Österbotten, Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) och ProAgria Lantbrukssällskapet. 02:00 Frank Norrén (NTM-centralen) - Gårdsbrukens investeringsstöd 27:29 Startstöd 34:36 Theresa Hagnäs (NTM-centralen) - Husdjursstöd 2016 44:06 EU:s djurbidrag 53:15 Ersättning för djurens välbefinnande 59:25 Roger Bertils (Vörå kommun) - Stödansökanskolning 01:23:49 Kartor, skiftesgransning och -korrigering