Österbottens Svenska lantbrukssällskapet är grundat år 1904 och är en medlemsstyrd, öppen och opartisk rådgivningsorganisation vars medlemmar är lantmannagillen samt enskilda personer i svenska Österbotten.

Sammanfattande video från en fältkväll i Närpes som arrangerades inom ramen för projektet AgroTIllväxt av ProAgria Lantbrukssällskapet och Österbottens Svenska Producentförbud (ÖSP) den 6.6.2016. Fältkvällen var en fortsättning på Greppa Marknaden-seminariet som hölls vid Yrkesakademin i Österbotten i februari 2016. Under tillfället diskuterade deltagare och experter bland annat olika växtskyddsåtgärder, skadegörare, näringsämnen, dränering och spannmålsmarknaden.