Österbottens Svenska lantbrukssällskapet är grundat år 1904 och är en medlemsstyrd, öppen och opartisk rådgivningsorganisation vars medlemmar är lantmannagillen samt enskilda personer i svenska Österbotten.

ProAgria Lantbrukssällskapets projekt Greppa vattnet i Österbotten arrangerade ett underbevattningstillfälle på söderfjärdens försöksfält 16.06.2021. Under tillfället förevisades bl.a. solcellsvattenpumpar och SBDam och man delade ut information om underbevattningsmetoder.