Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Noviabedriver verksamhet i Vasa, Jakobstad, Åbo och Raseborg.  

Precikem II

Kustnära sura sulfatjordar är den överlägset största källan till den försurning och de höga metallhalter i finländska vattendrag som ofta medför allvarliga konsekvenser för fisk och andra vattenlevande organismer.

Projektets mål är en ny effektiv metod för att minska de sura sulfatjordarnas negativa effekter på vattendrag och kustnära vatten.

Detta mål uppnås genom utveckling av in-situ precisionsbehandlingar av de markskikt som ger upphov till sura och metallrika dräneringsvatten. Projektet bidrar därför till ett hållbart användande av sura sulfatjordar inom jordbruket, och främjar vattenskyddet på berörda områden.

Huvudfinansiär är Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 vid Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, via Närings-, trafik och miljöcentralen i Österbotten.

Privata finansiärer är: Salaojituksen tukisäätiö, K.H. Renlunds stiftelse, Oiva Kuusisto Säätiö och Aktiastiftelsen i Vasa.

Företagen Nordkalk, Uponor Infra och Vapo Fibers stöder också aktivt projektet med material och expertkunnande.

Andra projekt som stöder PRECIKEM II projektet och ansluter till fältet är: Chemical and microbiological strategies for mitigation of environmental impacts caused by acidic and metal-rich drainage from acid sulfate soils (Projekttid: 1.3.2017-28.2.2019, finansiär: Maj och Tor Nesslings stiftelse) och Geochemical and microbiological evaluation of long-term subsurface precision chemical treatments of acid sulfate soils (Projekttid: 1.3.2018-31.12.2019, finansiär: K.H. Renlunds stiftelse)

renlund logo

Nessling logo sf vaaka

fm-i-mathantverk-2018

16:58
1514 · onsdag, 02 Maj 2018

De öppna finländska mästerskapen i mathantverk arrangerades i Raseborg 22-23.3.2018. Jurymedlemmar bedömde tävlande i kategorierna mejeriprodukter, fiskprodukter, bär- och fruktprodukter, kalla såser och oljor, nordiska drycker, charkuteriprodukter, bageriprodukter, mjölksyrade grönsaker och fyllda bageriprodukter och snacks och innovationer.

fm-i-mathantverk-2017

05:06
1560 · onsdag, 15 november 2017

De öppna finländska mästerskapen i mathantverk arrangerades i Raseborg 4-6.10.2017. Jurymedlemmar bedömde tävlande i kategorierna mejeriprodukter, fiskprodukter, bär- och fruktprodukter, kalla krydd- och matsåser, nordiska drycker, charkuteriprodukter, bageriprodukter, grönsaks- och svampprodukter och innovativa mathantverksprodukter och snacks.

ursprungssorter-en-paneldiskussion

58:12
1605 · onsdag, 01 november 2017

Video från FM-tävlingarna i Mathantverk i Raseborg 4-6.10.2017. I samband med tävlingarna arrangerades bland annat en paneldiskussion om ursprungssorter.

kustens-mat-mathantverk

05:28
1757 · tisdag, 04 april 2017

Mathantverkarna är en ny växande yrkeskår. Inom Mathantverk skapas unika produkter med rik smak, av hög kvalitet och med tydlig identitet. Kustens Mat är ett finlandssvenskt Mathantverksprojekt i samarbete mellan regionerna Österbotten, Åboland, Åland och Nyland och projektet pågår under tiden 1.1.2016-31.12.2018.