Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Noviabedriver verksamhet i Vasa, Jakobstad, Åbo och Raseborg.  

Mathantverkarna är en ny växande yrkeskår. Inom Mathantverk skapas unika produkter med rik smak, av hög kvalitet och med tydlig identitet. Kustens Mat är ett finlandssvenskt Mathantverksprojekt i samarbete mellan regionerna Österbotten, Åboland, Åland och Nyland och projektet pågår under tiden 1.1.2016-31.12.2018.