Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Noviabedriver verksamhet i Vasa, Jakobstad, Åbo och Raseborg.  

Video från FM-tävlingarna i Mathantverk i Raseborg 4-6.10.2017. I samband med tävlingarna arrangerades bland annat en paneldiskussion om ursprungssorter.