Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. ÖSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå.

ÖSP har ca 7000 medlemmar på 3300 gårdar. Förbundet har fem anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring.
sparmaenen-och-mangan

19:49
246 · tisdag, 14 augusti 2018

Matias Rönnqvist från Berner berättar kring vårens aktualiteter gällande spårämnen och mangan. Föreläsningen hölls i samband med Greppa Marknaden Österbottens fältkvällar om växtskydd, näring och spannmålsmarknaden. Tillfället arrangerades av projektet Agrotillväxt vid ProAgria Lantbrukssällskapet och ÖSP.

greppa-marknaden-fa-ltkva-ll-i-kvevlax

04:59
232 · tisdag, 07 augusti 2018

I juni ordnades 2018 års upplaga av Greppa Marknaden Österbottens fältkvällar om växtskydd, näring och spannmålsmarknaden. I denna video får vi en glimt av vandringen och granskningen som gjordes på åkrarna i Kvevlax med ett femtiotal deltagare. Fältvandringen arrangerades av projektet Agrotillväxt vid ProAgria Lantbrukssällskapet och ÖSP.

360 · torsdag, 18 januari 2018

I den andra videon från Greppa Marknaden Österbotten 2018 berättar ekoproducenten Steve Nyholm om möjligheterna i ekologisk odling. Efter honom redogör Rikard Korkman, ombudsman vid Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, för den elektroniska spannmålsbörsen och går igenom aktuellt på spannmålsmarknaden.

345 · torsdag, 18 januari 2018

I den tredje videon från Greppa Marknaden Österbotten 2018 hör vi uppköparnas talturer med inlägg av A-foder, Avena, Helsingin Mylly och Jonas Huldén.

334 · torsdag, 18 januari 2018

I den första videon från Greppa Marknaden Österbotten 2018 inleder Martin Edman från ÖSP:s spannmålsutskott seminariet. Efter honom berättar Peter Österman, ekonomirådgivare vid Svenska lantbrukssällskapens förbund, om ekonomi i spannmålsodlingen. Avslutar gör Tor-Erik Asplund från ProAgria Lantbrukssällskapet, som berättar om produktionskostnadskalkyler i Excel.

332 · tisdag, 16 januari 2018

Video från Pellervos och Finlands Svenska Andelsförbunds årliga seminarium som arrangerades 4.12.2017 vid Yrkesakademin i Österbottens enhet i Vasa. Här pratar Henrik Wahlberg från Lantmännen kring lönsamhetsförbättring. Han följs upp av Mårten Vikberg från Korsnäs Andelsbank som pratar om Resultat på gårdarna. Avslutar gör Ross Crittenden från Valio New Markets.

fran-jord-till-bord-paneldiskussion

37:50
357 · tisdag, 16 januari 2018

Video från Pellervos och Finlands Svenska Andelsförbunds årliga seminarium som arrangerades 4.12.2017 vid Yrkesakademin i Österbottens enhet i Vasa. Här diskuterar Tomas Långgård, Niklas Wingren, Stefan Skullbacka och Tom Åstrand kring aktuella frågor inom lantbruket.

fran-jord-till-bord-heikki-lehtonen

46:26
333 · tisdag, 16 januari 2018

Video från Pellervos och Finlands Svenska Andelsförbunds årliga seminarium som arrangerades 4.12.2017 vid Yrkesakademin i Österbottens enhet i Vasa. Här berättar forskningsprofessor Heikki Lehtonen från Naturresursinstitutet om jordbrukets framtidsmöjligheter.

beskattningsfragor-vid-generationsvaexling

53:39
491 · fredag, 10 mars 2017

ÖSP:s generationsväxlingskurs del 4/4: Holger Falck från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund berättar om de vanligaste skattefrågorna som kan uppstå i samband med generationsväxling.

avtraedelsestoed

34:22
481 · måndag, 06 mars 2017

ÖSP:s generationsväxlingskurs del 3/4: Annika Grannas från Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt berättar om avträdelsestödet som kan beviljas till de som upphör med jordbruket i samband med generationsväxling.

startstoed-till-unga-jordbrukare

27:59
449 · måndag, 06 mars 2017

ÖSP:s generationsväxlingskurs del 2/4: Maria Swanljung från NTM-centralen berättar om startstödet som kan beviljas till unga jordbrukare i samband med generationsväxling.

bankens-roll-vid-generationsvaexling

29:02
480 · måndag, 06 mars 2017

ÖSP:s generationsväxlingskurs del 1/4: Monika Mangs från Närpes Sparbank berättar om den hjälp banker kan erbjuda både överlåtande och mottagande part i samband med generationsväxling.

om-biogas-konsument

02:33
603 · måndag, 20 februari 2017

Tredje delen i en miniserie om biogas där vi går igenom detaljer kring produktion och transport, raffinering och konsumtion.

om-biogas-raffinering

03:15
533 · måndag, 20 februari 2017

Andra delen i en miniserie om biogas där vi går igenom detaljer kring produktion och transport, raffinering och konsumtion.

om-biogas-produktion-och-transport

02:59
613 · måndag, 20 februari 2017

Första delen i en miniserie om biogas där vi går igenom detaljer kring produktion och transport, raffinering och konsumtion.

snabbkurs-i-sociala-medier

31:33
517 · måndag, 09 januari 2017

Mia Wikström, informatör vid Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. (SLC), gjorde den 21.11.2016 en snabb genomgång av teknikerna kring sociala medier och de möjligheter som dessa erbjuder producenterna i forma av synlighet och marknadsföring.

riskhanteringsdag-foer-vaexthusbranschen

1:20:23
522 · måndag, 02 januari 2017

Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) och projektet InnoVäxthus arrangerade tillsammans en dag om riskhantering för växthusbranschen vid Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes den 17.11.2016. Föreläsare var Ron Peters och Martijn van Passen från Nederländerna som bland annat pratade om pepino- och grönmosaikvirus.

rapskungen

38:32
771 · måndag, 21 november 2016

Gunnar Henningsson, vinnare av tävlingen Rapsmästaren 2016, håller en föreläsning med sina bästa tips och tricks för andra rapsodlare. Föreläsningen hölls vid Yrkesakademin i Österbotten 16.11.2016 och tillfället arrangerades av Viljelijän Berner och Yara Suomi.

koppertseminarium-i-naerpes

03:06
609 · måndag, 14 november 2016

Den 6.10.2016 arrangerade koncernen Schetelig en dag med föreläsningar av det Nederländska företaget Koppert. Seminariet ordnades vid Yrkesakademin i Österbottes utrymmen i Närpes och i denna video ger produktchef Remco Huvermann en inblick i vad man diskuterade under dagen.

vaihtoehtoja-viljalle

05:17
471 · måndag, 14 november 2016

VIdeo från seminariet Vaihtoehtoja Viljalle - Alternativ till spannmål, som arrangerades av Viljelijän Berner och Landsbygdsverket den 26 januari 2016 i Lappo. Musik: Scott Holmes - "Empty Room"