Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. ÖSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå.

ÖSP har ca 5900 medlemmar på 2950 gårdar. Förbundet har fem anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring.
osp-stodinfo-29-4

1:58:49
2185 · torsdag, 29 april 2021

Jenny Sundkvist, landsbygdschef i Pedersöre, inleder och delar med sig av landsbygdssekreterarnas tips. Sedan går Roger Bertils, landsbygdschef i Vörå, genom stödansökan i Vipu-tjänsten. Efter honom berättar Daniel Englund om projektet Ekonomilaboratoriet och Susann Rabb om projektet Ta hand om bonden. Avslutningsvis pratar Fredrik Grannas från ÖSP om framtiden för stöden.

osp-stodinfo-19-4

1:39:11
2591 · måndag, 19 april 2021

Fredrik Grannas, ombudsman på ÖSP inleder och berättar kort info från ÖSP. Efter honom redogör Rune Forsman från NTM-centralen bl.a. för stödvillkor och övervakning, medan Dennis Jakobsson (NTM) berättar om miljöavtal och icke-produktiva investeringar. Avslutningsvis pratar Jan Flemming (NTM) om Ekoförbindelsen 2021.

digitomkku

05:48
878 · måndag, 04 januari 2021

En av målsättningarna för projektet Digitomkku är att med hjälp av artificiell intelligens noggrant analysera data för att kunna prognostisera kvalitet, samt även mängden, som ett resultat. Ett annat mål är optimering av belysningen enligt väderprognoser med syfte att spara energi. Denna video fokuserar på ett av mätinstrumenten som kallas Phytosense. Allt insamlat data sparas i en databasplattform som tillhandahålls av företaget Pylot. Projektets samarbetspartners kan inhämta data för sina beräkningar eller simuleringar i neurala nätverk i sökandet efter korrelationer mellan odlingsförhållanden och slutprodukternas mängd och kvalitet. Digitomkku är ett EIP-projekt, dvs. finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och finansieras genom NTM-centralen i Tavastland. ÖSP står som projektägare och projektets övriga samarbetspartners är fyra växthusodlare (så kallade testbäddar), yrkeshögskolan Novia, Naturresursinstitutet (Luke) och Tammerfors universitet.

1636 · måndag, 08 juni 2020

osp-webbstodinfo-27-5-2020

1:46:08
1342 · torsdag, 28 Maj 2020

osp-webbstodinfo-16-4-2020

1:52:11
1953 · måndag, 20 april 2020

2020 arrangerades Stödinfo enbart som webbinarium på grund av COVID-19. Videon är från livestreamen 16.4 kl. 19 vid Yrkesakademin i Österbotten.

vaxtskydsseminarium-23-1-2020

3:37:17
1497 · fredag, 24 januari 2020

Projekt Lyftkraft arrangerar ett växtskyddsseminarium som tar upp ToBRFV-virushotet, förberedelser och förebyggande åtgärder tillämpade för våra växthusförhållanden, samt aktuell information kring bekämpning av Vita flygare och Bemisia.

stodinfo-for-husdjursgardar-2

2:37:25
1499 · måndag, 20 januari 2020

Del 2 av direktsändningen från ÖSP:s stödinfotillfälle för husdjursgårdar. Tillfället arrangerades på Norrvalla i Vörå 17.1.2020. 00:45:30 Theresa Hagnäs (NTM-centralen), ersättning för djurens välbefinnande. 01:28:10 Jan Asplund (NTM-centralen), allmänt om djurstödet. 02:03:45 Roger Bertils (landsbygdschef, Vörå kommun), aktuellt på stödfronten och VIPU.

1633 · fredag, 23 augusti 2019

I videon följer vi med arbetet på en mjölkgård i Österbotten under de olika årstiderna.

osp-stodinfo-2019-del-6-framtidsutsikter

30:14
1646 · torsdag, 13 juni 2019

I sitt anförande ser ÖSP:s Tomas Långgård på branschens framtidsutsikter. Videon är del av en temadag som arrangerades av Österbottens Svenska Producentförening (ÖSP) vid YA i Närpes den 16.4.2019.

osp-stodinfo-2019-del-5-landsbygdssekreterarnas-tips

32:00
1579 · torsdag, 13 juni 2019

Landsbygdssekreterare Patrik Lindblad går bland annat genom Livsmedelsverkets nya hemsida. Videon är del av en temadag som arrangerades av Österbottens Svenska Producentförening (ÖSP) vid YA i Närpes den 16.4.2019.

osp-stodinfo-2019-del-4-jordbrukarens-arbetshalsovard-havreexport

13:13
1670 · onsdag, 12 juni 2019

Sponsorernas taltur, Emma Westerlund från Sydmedi och Olli Yliaho från InGrain berättar om arbetshälsovården för jordbrukare, samt om export av havre. Videon är del av en temadag som arrangerades av Österbottens Svenska Producentförening (ÖSP) vid YA i Närpes den 16.4.2019.

osp-stodinfo-2019-del-3-djurgranskningstips

11:35
1537 · onsdag, 12 juni 2019

Jan Asplund från NTM-centralen tipsar om saker att tänkta på inom djurgranskningen 2019. Videon är del av en temadag som arrangerades av Österbottens Svenska Producentförening (ÖSP) vid YA i Närpes den 16.4.2019.

osp-stodinfo-2019-del-2-ekologisk-produktion-och-miljoavtal

16:23
1515 · onsdag, 12 juni 2019

Jan Flemming från NTM-centralen berättar kring ekologisk produktion och miljöavtal. Videon är del av en temadag som arrangerades av Österbottens Svenska Producentförening (ÖSP) vid YA i Närpes den 16.4.2019.

osp-stodinfo-2019-del-1-tips-fran-granskarna

27:40
1511 · onsdag, 12 juni 2019

Anna Öman från NTM-centralen delar med sig av några tips gällande stöd- och bidragsansökningar inför säsongen 2019. Videon är del av en temadag som arrangerades av Österbottens Svenska Producentförening (ÖSP) vid YA i Närpes den 16.4.2019.

hur-varderas-smaken-av-gronsaker

31:45
1640 · torsdag, 16 Maj 2019

InnoVäxthus projektledare Irene Vänninen presenterar Laila Seppäs föreläsning kring sensorisk analys (utbildning av smakjuryn för växthusriket). Föreläsningen är en del av projektets slutseminarium som arrangerades i Närpes den 5.4.2019.

innovaxthus-slutseminarium

48:41
1621 · onsdag, 15 Maj 2019

Projektledare Irene Vänninen redogör för projektet InneVäxthus under rubriken "Lärdomar från en förändringsprocess". Föreläsningen är en del av projektets slutseminarium som arrangerades i Närpes den 5.4.2019.

sparmaenen-och-mangan

19:49
1689 · tisdag, 14 augusti 2018

Matias Rönnqvist från Berner berättar kring vårens aktualiteter gällande spårämnen och mangan. Föreläsningen hölls i samband med Greppa Marknaden Österbottens fältkvällar om växtskydd, näring och spannmålsmarknaden. Tillfället arrangerades av projektet Agrotillväxt vid ProAgria Lantbrukssällskapet och ÖSP.

greppa-marknaden-fa-ltkva-ll-i-kvevlax

04:59
1538 · tisdag, 07 augusti 2018

I juni ordnades 2018 års upplaga av Greppa Marknaden Österbottens fältkvällar om växtskydd, näring och spannmålsmarknaden. I denna video får vi en glimt av vandringen och granskningen som gjordes på åkrarna i Kvevlax med ett femtiotal deltagare. Fältvandringen arrangerades av projektet Agrotillväxt vid ProAgria Lantbrukssällskapet och ÖSP.

1616 · torsdag, 18 januari 2018

I den andra videon från Greppa Marknaden Österbotten 2018 berättar ekoproducenten Steve Nyholm om möjligheterna i ekologisk odling. Efter honom redogör Rikard Korkman, ombudsman vid Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, för den elektroniska spannmålsbörsen och går igenom aktuellt på spannmålsmarknaden.

1631 · torsdag, 18 januari 2018

I den tredje videon från Greppa Marknaden Österbotten 2018 hör vi uppköparnas talturer med inlägg av A-foder, Avena, Helsingin Mylly och Jonas Huldén.

1604 · torsdag, 18 januari 2018

I den första videon från Greppa Marknaden Österbotten 2018 inleder Martin Edman från ÖSP:s spannmålsutskott seminariet. Efter honom berättar Peter Österman, ekonomirådgivare vid Svenska lantbrukssällskapens förbund, om ekonomi i spannmålsodlingen. Avslutar gör Tor-Erik Asplund från ProAgria Lantbrukssällskapet, som berättar om produktionskostnadskalkyler i Excel.

1733 · tisdag, 16 januari 2018

Video från Pellervos och Finlands Svenska Andelsförbunds årliga seminarium som arrangerades 4.12.2017 vid Yrkesakademin i Österbottens enhet i Vasa. Här pratar Henrik Wahlberg från Lantmännen kring lönsamhetsförbättring. Han följs upp av Mårten Vikberg från Korsnäs Andelsbank som pratar om Resultat på gårdarna. Avslutar gör Ross Crittenden från Valio New Markets.

fran-jord-till-bord-paneldiskussion

37:50
1789 · tisdag, 16 januari 2018

Video från Pellervos och Finlands Svenska Andelsförbunds årliga seminarium som arrangerades 4.12.2017 vid Yrkesakademin i Österbottens enhet i Vasa. Här diskuterar Tomas Långgård, Niklas Wingren, Stefan Skullbacka och Tom Åstrand kring aktuella frågor inom lantbruket.

fran-jord-till-bord-heikki-lehtonen

46:26
1597 · tisdag, 16 januari 2018

Video från Pellervos och Finlands Svenska Andelsförbunds årliga seminarium som arrangerades 4.12.2017 vid Yrkesakademin i Österbottens enhet i Vasa. Här berättar forskningsprofessor Heikki Lehtonen från Naturresursinstitutet om jordbrukets framtidsmöjligheter.

beskattningsfragor-vid-generationsvaexling

53:39
1779 · fredag, 10 mars 2017

ÖSP:s generationsväxlingskurs del 4/4: Holger Falck från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund berättar om de vanligaste skattefrågorna som kan uppstå i samband med generationsväxling.

avtraedelsestoed

34:22
1782 · måndag, 06 mars 2017

ÖSP:s generationsväxlingskurs del 3/4: Annika Grannas från Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt berättar om avträdelsestödet som kan beviljas till de som upphör med jordbruket i samband med generationsväxling.

startstoed-till-unga-jordbrukare

27:59
1820 · måndag, 06 mars 2017

ÖSP:s generationsväxlingskurs del 2/4: Maria Swanljung från NTM-centralen berättar om startstödet som kan beviljas till unga jordbrukare i samband med generationsväxling.

bankens-roll-vid-generationsvaexling

29:02
1725 · måndag, 06 mars 2017

ÖSP:s generationsväxlingskurs del 1/4: Monika Mangs från Närpes Sparbank berättar om den hjälp banker kan erbjuda både överlåtande och mottagande part i samband med generationsväxling.

om-biogas-konsument

02:33
1945 · måndag, 20 februari 2017

Tredje delen i en miniserie om biogas där vi går igenom detaljer kring produktion och transport, raffinering och konsumtion.

om-biogas-raffinering

03:15
1815 · måndag, 20 februari 2017

Andra delen i en miniserie om biogas där vi går igenom detaljer kring produktion och transport, raffinering och konsumtion

om-biogas-produktion-och-transport

02:59
1876 · måndag, 20 februari 2017

Första delen i en miniserie om biogas där vi går igenom detaljer kring produktion och transport, raffinering och konsumtion.

snabbkurs-i-sociala-medier

31:33
1777 · måndag, 09 januari 2017

Mia Wikström, informatör vid Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. (SLC), gjorde den 21.11.2016 en snabb genomgång av teknikerna kring sociala medier och de möjligheter som dessa erbjuder producenterna i forma av synlighet och marknadsföring.

riskhanteringsdag-foer-vaexthusbranschen

1:20:23
1848 · måndag, 02 januari 2017

Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) och projektet InnoVäxthus arrangerade tillsammans en dag om riskhantering för växthusbranschen vid Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes den 17.11.2016. Föreläsare var Ron Peters och Martijn van Passen från Nederländerna som bland annat pratade om pepino- och grönmosaikvirus.

rapskungen

38:32
2100 · måndag, 21 november 2016

Gunnar Henningsson, vinnare av tävlingen Rapsmästaren 2016, håller en föreläsning med sina bästa tips och tricks för andra rapsodlare. Föreläsningen hölls vid Yrkesakademin i Österbotten 16.11.2016 och tillfället arrangerades av Viljelijän Berner och Yara Suomi.

koppertseminarium-i-naerpes

03:06
2076 · måndag, 14 november 2016

Den 6.10.2016 arrangerade koncernen Schetelig en dag med föreläsningar av det Nederländska företaget Koppert. Seminariet ordnades vid Yrkesakademin i Österbo...

vaihtoehtoja-viljalle

05:17
1846 · måndag, 14 november 2016

VIdeo från seminariet Vaihtoehtoja Viljalle - Alternativ till spannmål, som arrangerades av Viljelijän Berner och Landsbygdsverket den 26 januari 2016 i Lappo. Musik: Scott Holmes - "Empty Room"