Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. ÖSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå.

ÖSP har ca 7000 medlemmar på 3300 gårdar. Förbundet har fem anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring.

Vårt material

Mia Wikström, informatör vid Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. (SLC), gjorde den 21.11.2016 en snabb genomgång av teknikerna kring sociala medier och de möjligheter som dessa erbjuder producenterna i forma av synlighet och marknadsföring.