Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. ÖSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå.

ÖSP har ca 7000 medlemmar på 3300 gårdar. Förbundet har fem anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring.

Vårt material

ÖSP:s generationsväxlingskurs del 3/4: Annika Grannas från Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt berättar om avträdelsestödet som kan beviljas till de som upphör med jordbruket i samband med generationsväxling.