Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. ÖSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå.

ÖSP har ca 7000 medlemmar på 3300 gårdar. Förbundet har fem anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring.

Vårt material

ÖSP:s generationsväxlingskurs del 4/4: Holger Falck från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund berättar om de vanligaste skattefrågorna som kan uppstå i samband med generationsväxling.