Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. ÖSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå.

ÖSP har ca 7000 medlemmar på 3300 gårdar. Förbundet har fem anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring.

Vårt material

I den första videon från Greppa Marknaden Österbotten 2018 inleder Martin Edman från ÖSP:s spannmålsutskott seminariet. Efter honom berättar Peter Österman, ekonomirådgivare vid Svenska lantbrukssällskapens förbund, om ekonomi i spannmålsodlingen. Avslutar gör Tor-Erik Asplund från ProAgria Lantbrukssällskapet, som berättar om produktionskostnadskalkyler i Excel.