Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. ÖSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå.

ÖSP har ca 7000 medlemmar på 3300 gårdar. Förbundet har fem anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring.

Vårt material

I den andra videon från Greppa Marknaden Österbotten 2018 berättar ekoproducenten Steve Nyholm om möjligheterna i ekologisk odling. Efter honom redogör Rikard Korkman, ombudsman vid Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, för den elektroniska spannmålsbörsen och går igenom aktuellt på spannmålsmarknaden.