Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. ÖSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå.

ÖSP har ca 7000 medlemmar på 3300 gårdar. Förbundet har fem anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring.

Vårt material

I juni ordnades 2018 års upplaga av Greppa Marknaden Österbottens fältkvällar om växtskydd, näring och spannmålsmarknaden. I denna video får vi en glimt av vandringen och granskningen som gjordes på åkrarna i Kvevlax med ett femtiotal deltagare. Fältvandringen arrangerades av projektet Agrotillväxt vid ProAgria Lantbrukssällskapet och ÖSP.