Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. ÖSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå.

ÖSP har ca 7000 medlemmar på 3300 gårdar. Förbundet har fem anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring.

Vårt material

Matias Rönnqvist från Berner berättar kring vårens aktualiteter gällande spårämnen och mangan. Föreläsningen hölls i samband med Greppa Marknaden Österbottens fältkvällar om växtskydd, näring och spannmålsmarknaden. Tillfället arrangerades av projektet Agrotillväxt vid ProAgria Lantbrukssällskapet och ÖSP.