Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. ÖSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå.

ÖSP har ca 7000 medlemmar på 3300 gårdar. Förbundet har fem anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring.

Vårt material

Anna Öman från NTM-centralen delar med sig av några tips gällande stöd- och bidragsansökningar inför säsongen 2019. Videon är del av en temadag som arrangerades av Österbottens Svenska Producentförening (ÖSP) vid YA i Närpes den 16.4.2019.