Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. ÖSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå.

ÖSP har ca 7000 medlemmar på 3300 gårdar. Förbundet har fem anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring.

Vårt material

Landsbygdssekreterare Patrik Lindblad går bland annat genom Livsmedelsverkets nya hemsida. Videon är del av en temadag som arrangerades av Österbottens Svenska Producentförening (ÖSP) vid YA i Närpes den 16.4.2019.