Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. ÖSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå.

ÖSP har ca 5900 medlemmar på 2950 gårdar. Förbundet har fem anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring.

Vårt material

ÖSP Stödinfo 29.4
1:58:49
29.04.2021

ÖSP Stödinfo 19.4
1:39:11
19.04.2021

Digitomkku
05:48
04.01.2021

Kosläpp Mara 2020
08.06.2020

ÖSP Webbstödinfo 27.5.2020
1:46:08
28.05.2020

ÖSP Webbstödinfo 3
27.05.2020

ÖSP Webbstödinfo 16.4.2020
1:52:11
20.04.2020

ÖSP Webbstödinfo 2
2:15:21
16.04.2020

ÖSP Webbstödinfo 1
16.04.2020

Växtskydsseminarium 23.1.2020
3:37:17
24.01.2020

Stödinfo för husdjursgårdar 2
2:37:25
20.01.2020

Mjölkbondens dag
23.08.2019

ÖSP Stödinfo 2019 - 6, Framtidsutsikter
30:14
13.06.2019

ÖSP Stödinfo 2019 - 5, Landsbygdssekreterarnas tips
32:00
13.06.2019

ÖSP Stödinfo 2019 - 4, Jordbrukarens arbetshälsovård & havreexport
13:13
12.06.2019

ÖSP Stödinfo 2019 - 3, Djurgranskningstips
11:35
12.06.2019

ÖSP Stödinfo 2019 - 2, Ekologisk produktion och miljöavtal
16:23
12.06.2019

ÖSP Stödinfo 2019 - 1, Tips från granskarna
27:40
12.06.2019

Hur värderas smaken av grönsaker?
31:45
16.05.2019

Innoväxthus slutseminarium
48:41
15.05.2019

Spårämnen och mangan
19:49
14.08.2018

Greppa Marknaden, Fältkväll i Kvevlax
04:59
07.08.2018

Greppa Marknaden 2018, del 2
18.01.2018

Greppa Marknaden 2018, del 3
18.01.2018

Greppa Marknaden 2018, del 1
18.01.2018

Från jord till bord, anföranden
16.01.2018

Jord till Bord 2, Paneldiskussion
37:50
16.01.2018

Jord till Bord 1, Heikki Lehtonen
46:26
16.01.2018

Beskattningsfrågor vid generationsväxling
53:39
10.03.2017

Avträdelsestöd
34:22
06.03.2017

Startstöd till unga jordbrukare
27:59
06.03.2017

Bankens roll vid generationsväxling
29:02
06.03.2017

Om biogas - Konsument
02:33
20.02.2017

Om Biogas: Raffinering
03:15
20.02.2017

Om Biogas: Produktion & transport
02:59
20.02.2017

Snabbkurs i Sociala Medier
31:33
09.01.2017

Riskhanteringsdag för växthusbranschen
1:20:23
02.01.2017

"Rapskungen"
38:32
21.11.2016

Koppertseminarium i Närpes
03:06
14.11.2016

Vaihtoehtoja viljalle
05:17
14.11.2016
En av målsättningarna för projektet Digitomkku är att med hjälp av artificiell intelligens noggrant analysera data för att kunna prognostisera kvalitet, samt även mängden, som ett resultat. Ett annat mål är optimering av belysningen enligt väderprognoser med syfte att spara energi. Denna video fokuserar på ett av mätinstrumenten som kallas Phytosense. Allt insamlat data sparas i en databasplattform som tillhandahålls av företaget Pylot. Projektets samarbetspartners kan inhämta data för sina beräkningar eller simuleringar i neurala nätverk i sökandet efter korrelationer mellan odlingsförhållanden och slutprodukternas mängd och kvalitet. Digitomkku är ett EIP-projekt, dvs. finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och finansieras genom NTM-centralen i Tavastland. ÖSP står som projektägare och projektets övriga samarbetspartners är fyra växthusodlare (så kallade testbäddar), yrkeshögskolan Novia, Naturresursinstitutet (Luke) och Tammerfors universitet.