Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. ÖSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå.

ÖSP har ca 7000 medlemmar på 3300 gårdar. Förbundet har fem anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring.

Vårt material

VIdeo från seminariet Vaihtoehtoja Viljalle - Alternativ till spannmål, som arrangerades av Viljelijän Berner och Landsbygdsverket den 26 januari 2016 i Lappo. Musik: Scott Holmes - "Empty Room"