Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. ÖSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå.

ÖSP har ca 7000 medlemmar på 3300 gårdar. Förbundet har fem anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring.

Vårt material

Den 6.10.2016 arrangerade koncernen Schetelig en dag med föreläsningar av det Nederländska företaget Koppert. Seminariet ordnades vid Yrkesakademin i Österbottes utrymmen i Närpes och i denna video ger produktchef Remco Huvermann en inblick i vad man diskuterade under dagen.