Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. ÖSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå.

ÖSP har ca 7000 medlemmar på 3300 gårdar. Förbundet har fem anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring.

Vårt material

Gunnar Henningsson, vinnare av tävlingen Rapsmästaren 2016, håller en föreläsning med sina bästa tips och tricks för andra rapsodlare. Föreläsningen hölls vid Yrkesakademin i Österbotten 16.11.2016 och tillfället arrangerades av Viljelijän Berner och Yara Suomi.