Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten. ÖSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som verkar på riksnivå.

ÖSP har ca 7000 medlemmar på 3300 gårdar. Förbundet har fem anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt två personer som utför skattebokföring.

Vårt material

Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) och projektet InnoVäxthus arrangerade tillsammans en dag om riskhantering för växthusbranschen vid Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes den 17.11.2016. Föreläsare var Ron Peters och Martijn van Passen från Nederländerna som bland annat pratade om pepino- och grönmosaikvirus.