Målsättningen med Dynamos verksamhet är att arbeta offensivt och samordna resurser för en regional näringslivsutveckling. Här kan blivande företagare, redan verksamma företag och näringslivet i Närpes få hjälp med allt från att starta till att driva och utveckla ett företag.

Matriket Österbotten

Livsmedelsstrategin Matriket Österbotten har under år 2014 utarbetats för hela landskapet Österbotten. För Matriket Österbotten är maten landskapets styrka; en bransch med framtidstro och utvecklingspotential.

Strategins målbild för år är 2020 är Mångfald och välmående för landskapet. Projektägare är företagshuset Dynamo.

1611 · fredag, 12 januari 2018

Den 7 december 2017 arrangerade Kustaktionsgruppen, Företagshuset Dynamo och projektet InnoVäxthus tillsammans ett seminarium kring möjligheter inom växthusbranschen. Ett fokusområde under dagen var erfarenheter av alternativa grödor och odlingssätt.

tomatkarnevalen-2016

02:00
1774 · måndag, 24 oktober 2016

2016 års upplaga av Tomatkarnevalen ordnades 1-2 juli.